Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2014

In het jaar 2014 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van twee concerten: één op 11 april met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen en één op 13 december met het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus
Het verzorgen van rondleidingen
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd.
In 2014 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk. Tevens zijn er enkele zeer kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk. Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2014 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.
Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.

2015

In 2015 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2014 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen o.l.v Andre van Vliet en Marco den Toom (orgel) komen op 19 december voor een kerstconcert. Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en de spaarpotten bij de gemeenteleden van wijk 2 en 7 zullen weer worden geleegd. De werving van sponsoren zal door blijven gaan ondanks de moeilijke tijd hiervoor gezien de economische crisis.
 
Logo