Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2013

In het jaar 2013 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van een concert op 20 december met het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem' en 'The Martin Mans Formation'
Het verzorgen van rondleidingen
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd.
In 2013 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk.
Tevens zijn er enkele zeer kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk.
Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2013 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij 2 grote banken.
Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.
In 2014 verwacht het bestuur de lijn en de activiteiten uit 2013 door te kunnen trekken. Er zullen weer concerten worden georganiseerd; zo zal Vox Jubilans komen op 11 april voor een passie- en paasconcert. Ook de zaterdagsopenstelling zal weer plaatsvinden en de spaarpotten zullen worden uitgezet naar de gemeenteleden van wijk 2 en 7. De werving van sponsoren zal door blijven gaan ondanks de moeilijke tijd hiervoor gezien de economische crisis.
 
Logo