Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2012

In het jaar 2012 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van een concert op 21 september met het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem' en 'The Martin Mans Formation'
Het verzorgen van rondleidingen
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend, kan er koffie worden gekocht en wordt er gecollecteerd.
In 2012 heeft de stichting € 15.000 afgedragen aan de Hervormde Gemeente van Dordrecht (de kerkvoogdij) ter besteding voor het groot onderhoud van de Augustijnenkerk.
Tevens zijn er enkele zeer kleine onderhoudswerkzaamheden gefinancierd aan de kerk.
Het vermogen van de stichting is zorgvuldig en risicomijdend beheerd; ultimo 2012 staan de liquide middelen op bankrekeningen bij een grote bank.
Er is geen personeel in dienst van de stichting. Het bestuur alsmede de leden van de werkgroepen ontvangen voor hun werkzaamheden géén beloning of vacatiegelden.
 
Logo