Bestuur en werkgroepen

Het huidige bestuur van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht bestaat uit:

Gerard Holster, voorzitter
Wilco Schellevis, penningmeester
Niek de Gier, secretaris
Piet van Beek, algemeen lid
Jan Kapaan, algemeen lid
Jan-Willem Krowinkel, algemeen lid (namens kerkrentmeesters wijk 2)
Han Leentvaar, algemeen lid
Johan Mastenbroek, algemeen lid

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd overeenkomstig de statuten.

Vrijwilligers en werkgroepen


Er functioneert een groep vrijwilligers die zorg draagt voor de openstelling van het kerkgebouw.
Verder zijn er nog de werkgroepen muziek, zaterdagsopenstelling en verhuur.
Rondleidingen worden gecoördineerd door N.T. de Gier, orgel- en vleugelspeelavonden door J. Leentvaar.

De werkgroep muziek bestaat uit:

Jan Kapaan (contactpersoon)
Han Leentvaar
Johan Mastenbroek

De werkgroep zaterdagsopenstelling bestaat uit:

Niek de Gier
Jan Kapaan (contactpersoon)
Bauke Tuinier

De werkgroep verhuur bestaat uit:

Jan Kapaan (contactpersoon)

De website wordt beheerd door:

Han Leentvaar (contactpersoon)

Open de Contact pagina

Logo