Bestuur en werkgroepen

Het huidige bestuur van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht bestaat uit:

A. Boogerman, voorzitter
J.W. Krowinkel, secretaris / werkgroep onderhoud
B. Tuinier, penningmeester
N.T. de Gier, algemeen lid / werkgroep zaterdagsopenstelling
J. Kapaan, algemeen lid / werkgroep muziek & zaterdagsopenstelling
J. Leentvaar, algemeen lid / werkgroep muziek & coördinator orgelspeelavonden

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd overeenkomstig de statuten.

Vrijwilligers en werkgroepen


Verder functioneert een groep vrijwilligers die zorg draagt voor de openstelling van het kerkgebouw.
Tenslotte zijn er nog de werkgroepen onderhoud, muziek & zaterdagsopenstelling en verhuur.

De werkgroep onderhoud bestaat uit:

De werkgroep muziek & zaterdagsopenstelling bestaat uit:

J. Kapaan (contactpersoon)
Ga naar de contactpagina voor meer informatie
N.T. de Gier
J. Leentvaar

De werkgroep verhuur bestaat uit:

Logo