Bestuur en werkgroepen

Het huidige bestuur van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht bestaat uit:

F.M. den Breejen, interim-voorzitter
B. Tuinier, penningmeester
N.T. de Gier, secretaris
J. Kapaan, algemeen lid
J. Mastenbroek, algemeen lid
J. Leentvaar, algemeen lid

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd overeenkomstig de statuten.

Vrijwilligers en werkgroepen


Er functioneert een groep vrijwilligers die zorg draagt voor de openstelling van het kerkgebouw.
Verder zijn er nog de werkgroepen muziek, zaterdagsopenstelling en verhuur.
Rondleidingen worden gecoördineerd door N.T. de Gier, orgel- en vleugelspeelavonden door J. Leentvaar.

De werkgroep muziek bestaat uit:

J. Kapaan (contactpersoon)
J. Mastenbroek
J. Leentvaar

De werkgroep zaterdagsopenstelling bestaat uit:

J. Kapaan (contactpersoon)
B. Tuinier
N.T. de Gier

De werkgroep verhuur bestaat uit:

J. Kapaan (contactpersoon)

De website wordt beheerd door:

J. Leentvaar (contactpersoon)

Open de Contact pagina

Logo