ANBI, giften en legaten

Giften zijn vanzelfsprekend van harte welkom en worden aangewend voor onderhoud van het kerkgebouw. Het IBAN (bankrekening) van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht is NL28 INGB 0007 2275 68.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij o.a. erven, schenken en giften. De belastingdienst beslist (op verzoek) of een instelling voldoet aan de gestelde ANBI-voorwaarden en geeft de instelling dan de zogenoemde ANBI-status. De Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht beschikt sinds 1 januari 2008 over deze ANBI-status (RSIN 8033.16.951). Sinds 1 januari 2012 is aan de ANBI-status toegevoegd dat het om een culturele instelling gaat.

Orgelfonds

In het kader van de orgelrenovatie heeft de stichting een extra doel: het orgelfonds.
Wilt u een gift doen specifiek ten behoeve van het orgelfonds vermeld dan op uw overschrijving ‘Orgelfonds’.

Culturele ANBI

Voor giften aan culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Denk er aan dat er wel maxima gelden voor de extra aftrek.

Gewone of periodieke gift

Let er bij de aftrekbaarheid van een particuliere gift wel op of het een gewone of een periodieke gift betreft. Bij gewone giften is er onder andere sprake van een drempel- en een maximumbedrag.
Voor periodieke giften geldt geen drempel- of maximumbedrag, hier is echter weer sprake van enkele andere voorwaarden. Twee van deze voorwaarden zijn dat de gift vast moet zijn gelegd in een overeenkomst en dat de gever zich verplicht om ten minste vijf jaar een gift te doen.
Indien u belangstelling heeft om (periodiek) een gift te doen neem dan contact op met één van de bestuursleden (zie hieronder).

Testament

Misschien wilt u de stichting wel in uw testament opnemen, dan kunt u bijvoorbeeld voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed u nalaat aan de stichting. Indien u hier belangstelling voor heeft neemt u dan contact op met één van de bestuursleden (zie hieronder) of met uw notaris.
 

Donaties

Via onderstaande knoppen kunt u direct (via iDeal) een donatie aan de Stichting doen. Klik op een "Doneer nu" knop of scan de QR code met een QR-app of Camera-app van uw uw mobiele telefoon. U kunt een vrij bedrag of een van de vooringestelde bedragen kiezen.

Doneert u liever vanuit uw Bank-app? Gebruik dan de knop "Toon Bank-app code" en scan deze code vanuit uw Bank-app.
Dat bespaart ons meteen de transactiekosten! U kunt dan echter geen vrij bedrag invullen.

Logo