Zelf op de vleugel spelen

De Augustijnenkerk beschikt over een Yamaha G2 vleugel. Deze komt bijzonder tot zijn recht in de prachtige akoestiek van de kerk.

Speelavonden

Om fondsen te werven voor het onderhoud van de vleugel organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk speelavonden. Deze worden op dinsdag- of woensdagavonden georganiseerd.

Behalve dat u uitsluitend de vleugel bespeelt en niet het Maarschalkerweerd-orgel zijn dezelfde prijzen en voorwaarden van kracht. U betaalt dus € 50,- voor twee uur.
Wilt u zowel de vleugel als het orgel bespelen? Dat kan, we rekenen daar € 70 voor.

Kijk voor meer informatie op de pagina "Zelf op het orgel spelen"

Goed om vooraf te weten:

  • we kunnen er niet voor instaan dat de vleugel optimaal gestemd is. Gedurende het seizoen voor de openstelling (van april tot en met october) en rond de feestdagen is de kans het grootst dat dat wel zo is
  • het is alleen toegestaan video- en/of geluidsopnames voor eigen gebruik te maken;
  • publicatie op Youtube of anderszins is NIET TOEGESTAAN;
  • als wij op u moeten wachten gaat dat helaas van de afgesproken tijd af (stel u vooraf op de hoogte van verkeersstremmingen en parkeergelegenheid)
Logo