Nieuws

Zelf orgelspelen in 2024

Zelf orgelspelen in 2024

In 2023 mochten wij heel wat orgelspelers verwelkomen op onze orgelspeelavonden, werden er veel mensen blijgemaakt  en konden we flink bijdragen aan het orgelfonds. In 2024 hopen wij gewoon door te gaan.

Gezien de drukke kerkelijke agenda reserveren wij daarvoor in principe de woensdagavond. In overleg zijn (soms) andere dagen / dagdelen mogelijk. Beschikbare data vindt u onder de knop "Meer informatie"
Kom en ervaar zelf hoe het magnifieke Maarschalkerweerd-orgel speelt en klinkt in de mooie akoestiek van de Augustijnenkerk!

Voor de avonden een vergoeding gevraagd die ten goede komt aan het orgelfonds. Uw bijdrage helpt ons het orgel in goede conditie te houden!
In 2024 blijft de (minimum) vergoeding gelijk, namelijk € 50,00.
U kunt dan maximaal twee uur spelen.

Meer informatie

Lees meer


Zelf orgelspelen in 2023

Zelf orgelspelen in 2023

De tijd vliegt! In 2022 mochten wij heel wat orgelspelers verwelkomen op onze orgelspeelavonden.
In 2023 hopen wij gewoon door te gaan.
Gezien de drukke kerkelijke agenda reserveren wij daarvoor in principe de dinsdag- of woensdagavond. In overleg zijn (soms) andere dagen / dagdelen mogelijk.
Kom en ervaar zelf hoe het magnifieke Maarschalkerweerd-orgel speelt en klinkt in de mooie akoestiek van de Augustijnenkerk!

Voor de avonden een vergoeding gevraagd die ten goede komt aan het orgelfonds.
Uw bijdrage helpt ons het orgel in goede conditie te houden!
Vanaf 2023 is de (minimum) vergoeding (voor het eerst sinds 2018) verhoogd naar € 50,00.
U kunt dan maximaal twee uur spelen.

Meer informatie

Lees meer


Zelf orgelspelen is weer mogelijk!

Zelf orgelspelen is weer mogelijk!

Het is intussent weer mogelijk zelf te komen orgelspelen. Daarbij worden uiteraard de RIVM voorschriften in acht genomen.
Gezien de drukke kerkelijke agenda reserveren wij daarvoor in principe de dinsdag- of oensdagavond. In overleg zijn (soms) andere dagen / dagdelen mogelijk.
Kom en ervaar zelf hoe het gerestaureerde orgel speelt en klinkt!

Lees meer


Nieuw fotoalbum geplaatst

Nieuw fotoalbum geplaatst

Een sfeerimpressie van de Augustijnenkerk bij avond. Foto's gemaakt tijdens een orgelspeelavond (3 augustus 2020)

 

Lees meer


Brochure

Brochure "Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk in Dordrecht" uitgekomen!

Ter gelegenheid van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in 2019 is er een brochure uitgebracht met daarin o.a. de geschiedenis van het orgel en een uitgebreide beschrijving van het orgel en de restauratie.

Lees meer


Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

De officiële ingebruikname van het gerestaureerde orgel vindt plaats op D.V. zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 uur.

Lees meer


Interview in Dordt Centraal

Interview in Dordt Centraal

Naar aanleiding van de afronding van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel verscheen in "Dordt Centraal" een interview met Johan Mastenbroek (ouderling-kerkrentmeester) en Jan Kapaan (voorzitter orgelcommissie)

Lees meer


Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Naar aanleiding van de afronding van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel verscheen in het Reformatorisch Dagblad op 17/01/2020 het volgende artikel van de muziekredactie.

Lees meer


Orgel-onderhoud update december 2019 (4)

Orgel-onderhoud update december 2019 (4)

Vanaf zondag 8 december is het gerestaureerde orgel weer beschikbaar voor de eredienst. De afgelopen week zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd, met als resultaat dat de klanken van het prachtige Maarschalkerweerd-orgel weer zijn te horen.

Door omstandigheden is de officiële ingebruikname een week later dan eerder was gepland. Deze is nu op D.V. zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 uur. Meer informatie hierover volgt nog.

Lees meer


Orgel-onderhoud update november 2019 (3)

Orgel-onderhoud update november 2019 (3)

De restauratie aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De komende week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en de verwachting is dat het orgel op zondagmorgen 8 december weer bespeelbaar is. In de ruim vijf maanden dat het orgel buiten gebruik is geweest, hebben de medewerkers van orgelbouwer Elbertse veel en vakkundig werk verricht.

Lees meer


Orgel-onderhoud update oktober 2019

Orgel-onderhoud update oktober 2019

Op dit moment (oktober) zijn de orgelmakers Elbertse aan het werk in de kerk. De planning is nog steeds dat het orgel in December weer bespeelbaar is. Van eerdere werkzaamheden zijn diverse foto's gemaakt.

Lees meer


Orgel-onderhoud update augustus 2019

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Lees meer


Stand van zaken orgel-onderhoud

Stand van zaken orgel-onderhoud

Op dit moment (1 augustus 2019) is het groot-onderhoud in volle gang. De speeltafel is ontmateld en het meeste pijpwerk is afgevoerd naar de werkplaats van de Fa. Elbertse.

Voor foto's: klik de "Lees meer" knop.

Lees meer


14 september: Open monumentendag 2019

14 september: Open monumentendag 2019

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en kunt u de kerk uitvoerig bekijken.

Vanwege het groot-onderhoud is het monumentale Maarschalkerweerdorgel dit jaar helaas niet bespeelbaar. We hopen het orgel in 2020 in volle glorie te kunnen demonstreren!

Lees meer


Informatieavond orgel-onderhoud

Informatieavond orgel-onderhoud

Op 19 juni a.s. zal een informatieavond worden gehouden rond het groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht. Deze avond wordt georganiseerd door de commissie welke het project begeleidt. Jos Laus, adviseur bij het project, zal een korte toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden aan het orgel welke door de Fa. Elbertse uit Soest worden uitgevoerd. Jos Laus is bij uitstek kenner van Maarschalkerweerd-orgels. Andre Keijzer, hoofdorganist van de Augustijnenkerk zal eveneens aanwezig zijn. Ook is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in het orgel. Deze interessante avond begint om 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie. Toegang is gratis. Van harte welkom en breng gerust andere belangstellenden mee!

Lees meer


Planning orgel-onderhoud

Planning orgel-onderhoud

Medio juni zal Orgelbouwer Elbertse uit Soest beginnen aan het groot onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. De verwachting is dat het werk medio december is afgerond.
Het orgel is deze periode niet beschikbaar. Begin juni wordt als vervangend instrument het Johannus-Monarke orgel uit de consistorie in de kerk geplaatst. Tijdens de openstelling van de Augustijnenkerk op de zaterdag zal gebruik worden gemaakt van de recent aangeschafte vleugel en waar mogelijk/noodzakelijk van het tijdelijke orgel.

Lees meer


8 september: Open orgel- en monumentendag 2018

8 september: Open orgel- en monumentendag 2018

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en is er de mogelijkheid tot het bespelen van het monumentale Maarschalkerweerdorgel.

Doelstelling van deze dag is niet alleen orgelliefhebbers, maar juist ook de 'toevallige passanten' op een andere dan gebruikelijke wijze kennis te laten maken met het orgel als veelzijdig cultureel en ambachtelijk muziekinstrument.
In het kader van de Nationale Orgeldag wordt in onze Augustijnenkerk deze dag ook het orgel gedemonstreerd en bespeeld. Vanaf 11:00 uur is de kerk geopend en zullen begeleiders een toelichting geven op het orgel en het orgel regelmatig bespelen.

Lees meer


Maarschalkerweerd-orgel op Radio Bloemendaal

Maarschalkerweerd-orgel op Radio Bloemendaal

Op 29 juli werd op Radio Bloemendaal een "Orgelpunt" uitgezonden naar aanleiding van het aanstaande groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel. Er werd een tekst van Peter Dillingh (die helaas zelf niet aanwezig kon zijn) voorgelezen en muziek gedraaid van diverse cd's die op ons orgel opgenomen zijn.

Lees meer


Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Op 30 mei om 20:00 uur zal de bekende improvisator Gerben Mourik improviseren over psalmen die door het publiek ter plekke kunnen worden opgegeven.

Hij presenteert ook zijn nieuwe dubbel-cd "Psalmen". Deze werd recent opgenomen in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht. Na afloop is er gelegenheid om met Gerben van gedachten te wisselen en is de nieuwe dubbel-cd verkrijgbaar voor een speciale introductieprijs.

De toegang tot deze avond is gratis. Er is een collecte ten behoeve van het komende groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel. De kerk is open om 19:30.

Zie ook de concertagenda

Lees meer


Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk zal in 2019 groot onderhoud ondergaan.

Het door velen aangeduid als een mooi en uniek instrument, is in 1899 geplaatst door de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht. Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Al langere tijd is het nodig om bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.

Lees meer


Recensie CD André Keizer in Trouw

Recensie CD André Keizer in Trouw

In het dagblad Trouw verscheen een recensie van de cd die André Keijzer opnam ten behoeve van de renovatie van het orgel in de Augustijnenkerk door Christo Lelie.

Fragment:
  • Aanschaf ervan is niet alleen goed voor dit prachtige orgel, maar ook voor de orgelliefhebber. In een breed repertoire laat de bekwame Keijzer dit orgel in alle kleurenpracht en grootsheid horen.

Lees verder op de website van Trouw

Lees meer


Recensie CD André Keizer de Waarheidsvriend

Recensie CD André Keizer de Waarheidsvriend

In "De Waarheidsvriend" verscheen een recensie van de cd die André Keijzer opnam ten behoeve van de renovatie van het orgel in de Augustijnenkerk door Maarten Seijbel.

Fragmenten:
  • De vaste organist van deze kerk, André Keijzer, verzorgde de vertolking van een twaalftal orgelwerken.
    Dat gebeurde op voortreffelijke wijze, zeer muzikaal vertolkt met verrassende registraties.
  • Met deze voortreffelijke opnamen wordt recht gedaan aan een eveneens vorstelijk instrument.

Lees meer


Recensie CD André Keizer in Reformatorisch Dagblad

Recensie CD André Keizer in Reformatorisch Dagblad

In het Reformatorisch Dagblad schreef Gerben Mourik een recensie van de cd die André Keijzer opnam ten behoeve van de renovatie van het orgel in de Augustijnenkerk. Gerben Mourik is organist van de Grote of Sint Michaëlskerk te Oudewater.

Enige fragmenten:
  • Keijzer verdient voor Choral I van César Franck een groot compliment: ik heb het orgel zelden zó fraai gehoord qua registraties en interpretatie.
  • Gezang 17 van Cornelis de Wolf krijgt van Keijzer het volle pond, met ook hier een fraaie eenheid van registraties en spel.
  • Duitse romantiek doet het ontzettend goed in Dordt.

Lees verder op de website van het RD

Lees meer


Recensie CD André Keizer in

Recensie CD André Keizer in "Kerk en Muziek"

In "Kerk en Muziek", het maandblad van de VOGG (Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten) verscheen een recensie van de cd die André Keijzer opnam ten behoeve van de renovatie van het orgel in de Augustijnenkerk. De recensie is van de hand van Arjan Versluis, organist van de Grote Kerk en Maranathakerk te Sliedrecht.

Met welwillende toestemming hebben wij de inhoud in dit artikel overgenomen.

Lees meer


Herstel ‘grootse klank’ - Orgelrenovatie Augustijnenkerk

Herstel ‘grootse klank’ - Orgelrenovatie Augustijnenkerk

Geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer dan Nederland. Zeer complexe instrumenten met veelsoortige onderdelen en materialen. Het samenspel van houten en metalen orgelpijpen, de klavieren, het mechaniek, de windladen, de orgelkas en de windvoorziening geeft elk orgel een eigen en unieke klank. Om die klank te behouden, zijn soms uitgebreide herstelwerkzaamheden nodig. Voor het historische Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk is het binnenkort weer zo ver.

Lees meer


Heel fijntjes, maar groots van klank

Heel fijntjes, maar groots van klank

In "Kerk op Dordt", is een artikel verschenen van de hand van redacteur Ruud van der Klooster over het orgel in de Augustijnenkerk naar aanleiding van het Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar... Lezenswaardig!

Lees meer of open pdfhier het artikel in pdf-formaat (1.17 MB)

Lees meer


Balgrestauratie 2003

Balgrestauratie 2003

Uit het archief een artikel over de balgrestauratie in 2003.
 
In 2003 zijn hoofd- en reguleerbalgen gerestaureerd, met enige bijkomende werkzaamheden aan diverse tongwerken.

Lees meer

Logo