Orgel-onderhoud update augustus 2019

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Mede door subsidies van een zevental cultuurfondsen, de rijksoverheid, Stichting Behoud Augustijnenkerk en de vele giften is de financiering van dit groot onderhoud gedekt. Hiervoor mogen we dankbaar zijn! Naast het groot onderhoud aan het orgel zal ook de orgelgalerij worden opgeknapt en is er een regulier onderhoudsplan voor het orgel opgesteld. Voor deze financiering zal het orgelfonds blijven bestaan en giften blijven dan ook van harte welkom!

Het rekeningnummer van het orgelfonds is: NL28 INGB 0007 2275 68 ten name van St. Behoud Augustijnenkerk Dordrecht. Vermeldt dan op uw overschrijving ‘Orgelfonds’.

Logo