Heel fijntjes, maar groots van klank

In "Kerk op Dordt", is een artikel verschenen van de hand van redacteur Ruud van der Klooster over het orgel in de Augustijnenkerk naar aanleiding van het Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar... Lezenswaardig!

Lees meer of open pdfhier het artikel in pdf-formaat (1.17 MB)

 orgel kod 2015 510

Logo