Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk zal in 2019 groot onderhoud ondergaan.

Het door velen aangeduid als een mooi en uniek instrument, is in 1899 geplaatst door de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht. Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Al langere tijd is het nodig om bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.

Deze herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, zijn noodzakelijk voor het behoud van het monumentale instrument. De te herstellen onderdelen verkeren in een constructief slechte toestand en het herstel is nodig om andere in slechte staat verkerende onderdelen te kunnen herstellen c.q. vervangen. De werkzaamheden zijn passend bij de aard en karakteristieken van het Maarschalkerweerd-orgel, en zullen worden uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers uit Soest onder advies van Jos Laus.

Het betreft herstelwerkzaamheden aan onder andere de orgelkas, speeltafel, windladen, windvoorziening, het pneumatische Weigle systeem en pijpwerk (o.a.corrosie). De eerste generatie Elbertse begon in 1897 bij orgelmaker Maarschalkerweerd. Als meesterknecht is hij werkzaam geweest aan de bouw van het orgel in de Augustijnenkerk. Na het overlijden van Maarschalkerweerd startte deze meesterknecht (J.J. Elbertse) in 1917 zijn eigen orgelmakerij. Inmiddels met de vierde generatie viert Elbertse Orgelmakers dit jaar hun honderdjarig bestaan.

Het orgel zal medio november 2019 gereed zijn en weer in volle glorie kunnen klinken.

Bijdragen t.b.v. het groot onderhoud kunnen worden gedaan op rekeningnummer NL28 INGB 0007 2275 68 t.n.v. St. Behoud Augustijnenkerk Dordrecht onder vermelding van “Orgelfonds”.
Uw bijdrage (gift) is aftrekbaar van de belasting (ANBI Cultureel).

Logo