Nieuws

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Lees meer


Stand van zaken orgel-onderhoud

Stand van zaken orgel-onderhoud

Op dit moment (1 augustus 2019) is het groot-onderhoud in volle gang. De speeltafel is ontmateld en het meeste pijpwerk is afgevoerd naar de werkplaats van de Fa. Elbertse.

Voor foto's: klik de "Lees meer" knop.

Lees meer


14 september: Open monumentendag 2019

14 september: Open monumentendag 2019

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en kunt u de kerk uitvoerig bekijken.

Vanwege het groot-onderhoud is het monumentale Maarschalkerweerdorgel dit jaar helaas niet bespeelbaar. We hopen het orgel in 2020 in volle glorie te kunnen demonstreren!

Lees meer


Informatieavond orgel-onderhoud

Informatieavond orgel-onderhoud

Op 19 juni a.s. zal een informatieavond worden gehouden rond het groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht. Deze avond wordt georganiseerd door de commissie welke het project begeleidt. Jos Laus, adviseur bij het project, zal een korte toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden aan het orgel welke door de Fa. Elbertse uit Soest worden uitgevoerd. Jos Laus is bij uitstek kenner van Maarschalkerweerd-orgels. Andre Keijzer, hoofdorganist van de Augustijnenkerk zal eveneens aanwezig zijn. Ook is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in het orgel. Deze interessante avond begint om 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie. Toegang is gratis. Van harte welkom en breng gerust andere belangstellenden mee!

Lees meer


Planning orgel-onderhoud

Planning orgel-onderhoud

Medio juni zal Orgelbouwer Elbertse uit Soest beginnen aan het groot onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. De verwachting is dat het werk medio december is afgerond.
Het orgel is deze periode niet beschikbaar. Begin juni wordt als vervangend instrument het Johannus-Monarke orgel uit de consistorie in de kerk geplaatst. Tijdens de openstelling van de Augustijnenkerk op de zaterdag zal gebruik worden gemaakt van de recent aangeschafte vleugel en waar mogelijk/noodzakelijk van het tijdelijke orgel.

Lees meer


8 september: Open orgel- en monumentendag 2018

8 september: Open orgel- en monumentendag 2018

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en is er de mogelijkheid tot het bespelen van het monumentale Maarschalkerweerdorgel.

Doelstelling van deze dag is niet alleen orgelliefhebbers, maar juist ook de 'toevallige passanten' op een andere dan gebruikelijke wijze kennis te laten maken met het orgel als veelzijdig cultureel en ambachtelijk muziekinstrument.
In het kader van de Nationale Orgeldag wordt in onze Augustijnenkerk deze dag ook het orgel gedemonstreerd en bespeeld. Vanaf 11:00 uur is de kerk geopend en zullen begeleiders een toelichting geven op het orgel en het orgel regelmatig bespelen.

Lees meer


Maarschalkerweerd-orgel op Radio Bloemendaal

Maarschalkerweerd-orgel op Radio Bloemendaal

Op 29 juli werd op Radio Bloemendaal een "Orgelpunt" uitgezonden naar aanleiding van het aanstaande groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel. Er werd een tekst van Peter Dillingh (die helaas zelf niet aanwezig kon zijn) voorgelezen en muziek gedraaid van diverse cd's die op ons orgel opgenomen zijn.

Lees meer


Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Op 30 mei om 20:00 uur zal de bekende improvisator Gerben Mourik improviseren over psalmen die door het publiek ter plekke kunnen worden opgegeven.

Hij presenteert ook zijn nieuwe dubbel-cd "Psalmen". Deze werd recent opgenomen in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht. Na afloop is er gelegenheid om met Gerben van gedachten te wisselen en is de nieuwe dubbel-cd verkrijgbaar voor een speciale introductieprijs.

De toegang tot deze avond is gratis. Er is een collecte ten behoeve van het komende groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel. De kerk is open om 19:30.

Zie ook de concertagenda

Lees meer


Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk zal in 2019 groot onderhoud ondergaan.

Het door velen aangeduid als een mooi en uniek instrument, is in 1899 geplaatst door de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht. Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Al langere tijd is het nodig om bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.

Lees meer


Zelf orgelspelen

Zelf orgelspelen

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk is een verborgen parel die zelfs de cd-box "Verborgen parels van Michaël Maarschalkerweerd" niet gehaald heeft... Gelukkig hebben wij zelf een cd opgenomen!

Orgelspeelavonden

Let op: vanaf juni 2019 krijgt het orgel groot onderhoud. Het is t/m december 2019 niet beschikbaar om zelf te komen orgelspelen!

Om het orgel meer bekendheid te geven en fondsen te werven voor het onderhoud stelt organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk orgelspeelavonden. In overleg is het ook mogelijk overdag het orgel te bespelen.

Zo ontvaingen we onder andere organisten uit het hele land, organistenteams uit Sliedrecht en Zwijndrecht, organisten uit Duitsland, een groep die een Reformatie-rondreis deed en een groep orgel-liefhebbers uiit Keulen. Unaniem was men positief verrast door het orgel, de kerk en de ontvangst.

Lees meer

Logo