Nieuws

Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

De officiële ingebruikname van het gerestaureerde orgel vindt plaats op D.V. zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 uur.

Lees meer


Interview in Dordt Centraal

Interview in Dordt Centraal

Naar aanleiding van de afronding van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel verscheen in "Dordt Centraal" een interview met Johan Mastenbroek (ouderling-kerkrentmeester) en Jan Kapaan (voorzitter orgelcommissie)

Lees meer


Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Naar aanleiding van de afronding van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel.

Lees meer


Orgel-onderhoud update december 2019 (4)

Orgel-onderhoud update december 2019 (4)

Vanaf zondag 8 december is het gerestaureerde orgel weer beschikbaar voor de eredienst. De afgelopen week zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd, met als resultaat dat de klanken van het prachtige Maarschalkerweerd-orgel weer zijn te horen.

Door omstandigheden is de officiële ingebruikname een week later dan eerder was gepland. Deze is nu op D.V. zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 uur. Meer informatie hierover volgt nog.

Lees meer


Orgel-onderhoud update november 2019 (3)

Orgel-onderhoud update november 2019 (3)

De restauratie aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De komende week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en de verwachting is dat het orgel op zondagmorgen 8 december weer bespeelbaar is. In de ruim vijf maanden dat het orgel buiten gebruik is geweest, hebben de medewerkers van orgelbouwer Elbertse veel en vakkundig werk verricht.

Lees meer


Orgel-onderhoud update oktober 2019

Orgel-onderhoud update oktober 2019

Op dit moment (oktober) zijn de orgelmakers Elbertse aan het werk in de kerk. De planning is nog steeds dat het orgel in December weer bespeelbaar is. Van eerdere werkzaamheden zijn diverse foto's gemaakt.

Lees meer


Orgel-onderhoud update augustus 2019

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Lees meer


Stand van zaken orgel-onderhoud

Stand van zaken orgel-onderhoud

Op dit moment (1 augustus 2019) is het groot-onderhoud in volle gang. De speeltafel is ontmateld en het meeste pijpwerk is afgevoerd naar de werkplaats van de Fa. Elbertse.

Voor foto's: klik de "Lees meer" knop.

Lees meer


14 september: Open monumentendag 2019

14 september: Open monumentendag 2019

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en kunt u de kerk uitvoerig bekijken.

Vanwege het groot-onderhoud is het monumentale Maarschalkerweerdorgel dit jaar helaas niet bespeelbaar. We hopen het orgel in 2020 in volle glorie te kunnen demonstreren!

Lees meer


Informatieavond orgel-onderhoud

Informatieavond orgel-onderhoud

Op 19 juni a.s. zal een informatieavond worden gehouden rond het groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht. Deze avond wordt georganiseerd door de commissie welke het project begeleidt. Jos Laus, adviseur bij het project, zal een korte toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden aan het orgel welke door de Fa. Elbertse uit Soest worden uitgevoerd. Jos Laus is bij uitstek kenner van Maarschalkerweerd-orgels. Andre Keijzer, hoofdorganist van de Augustijnenkerk zal eveneens aanwezig zijn. Ook is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in het orgel. Deze interessante avond begint om 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie. Toegang is gratis. Van harte welkom en breng gerust andere belangstellenden mee!

Lees meer

Logo