Brrrrr....

Op deze foto uit de jaren 50 ziet u geheel links de  toenmalige kachels (met een héle lange pijp naar het plafond). Deze kachels werden indertijd vervangen door een nieuwe verwarmingsinstallatie.De tijd gaat door... Inmiddels is ook deze installatie vervangen.
Wilt u een steentje bijdragen? Dat kan op de rekening van de stichting:
ING 72 27 568 t.n.v.penningmeester St. Behoud Augustijnenkerk o.v.v. "Verwarming".
Logo