Stadsdebat over Dordrecht en Calvijn

reformatie instituut dordrecht

2009 is het Calvijnjaar. Dordrecht vormt het hart van verscheidene Calvijnevenementen. Op 22 april is er in de Augustijnenkerk een stadsdebat over de vraag ‘Hoe calvinistisch is Dordt?’.
 
In 2009 wordt de geboorte van Calvijn - dan 500 jaar geleden - wereldwijd herdacht. Op 7 mei wordt in de Grote Kerk van Dordrecht een Calvijnexpositie geopend en op 30 mei vindt in deze kerk de Nationale Calvijnherdenking plaats.
De Stichting Reformatie-Instituut Dordrecht (SRID) heeft in aansluiting op deze belangrijke events, een stadsdebat "Dordrecht en Calvijn" georganiseerd. Hoofdsprekers zijn burgemeester Bandell en professor dr. Van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit).
 
Na de pauze kan het publiek in debat gaan met sprekers en forum. Aan het forum nemen deel de Dordtenaren ds. P. Molenaar, hervormd predikant, de heer Wim Grandia, voorganger evangelische gemeente Jozua en de wethouders Aaike Kamsteeg (CU-SGP) en Hans Spigt (PvdA). De avond staat onder leiding van André Diepenbroek (2e voorzitter SRID) en Pieter Verhoeve (burgerraadslid CU-SGP).
 
Het debat wordt opgeluisterd met een openingsact, muzikale intermezzo's en de afsluiting van een gedichtenwedstrijd. Het debat vindt plaats op woensdagavond 22 april in de Augustijnenkerk.
 
Het debat is voor iedereen vrij toegankelijk. Het programma begint om 19.30 uur.
 
Extra informatie stichting Reformatie-Instituut Dordrecht:
De in juni 2007 opgerichte stichting Reformatie-Instituut Dordrecht heeft als doel het onder de aandacht brengen van en bekendheid geven aan het gereformeerd protestantisme, zoals dat van betekenis geweest is voor de Nederlandse cultuur en de centrale rol die Dordrecht hierin heeft vervuld.
Voorzitter van de stichting is professor dr. James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het oprichten en in stand houden van een expertisecentrum op het gebied van de reformatie, in het bijzonder het gereformeerd protestantisme en hoe zich dat gemanifesteerd heeft in en van betekenis is (geweest) voor de stad Dordrecht en de Nederlanden;
-het organiseren van of medewerking verlenen aan debatten, symposia, congressen, museale en educatieve activiteiten, onderwijskundige en wetenschappelijke publicaties;
-vanuit toeristisch oogpunt de wortels van het protestantisme in Dordrecht nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken.
 
Inlichtingen
Meer informatie over het stadsdebat en de SRID kan worden verkregen bij de heer A. Diepenbroek, 2e voorzitter Stichting Reformatie-Instituut Dordrecht (tel. 078-6177815) en de heer mr. drs. P.A. Verhoeve, (tel. 078-6131230), burgerraadslid CU-SGP en  organisator van het debat.
Logo