Feestelijk Slotconcert 2008 in Kerstsfeer met CD-presentatie Augustijnenkerk Dordrecht

Slotconcert

D.V. Zaterdag 20 december a.s. zal de serie zaterdagmiddagconcerten 2008 in de Augustijnenkerk aan de Voorstraat besloten worden door André de Jager, die speciaal voor dit slotconcert een schitterend programma heeft geselecteerd met werken van Jan Zwart(o.a. uit de Kerstsuite), Feike Asma, Joh.S. Bach, Louis Vierne, Marcel Dupré en eigen composities.

Samenzang

In dit speciale Kerstprogramma is ruim gelegenheid voor samenzang opgenomen, en willen u van harte uitnodigen de liederen mee te komen zingen!

Nieuwe CD

Een bijzonder hoogtepunt in dit slotconcert wordt gevormd door de presentatie van een nieuwe CD met André de Jager op het monumentale Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk. Na de presentatie is deze CD ook in de kerk verkrijgbaar. De prijs bedraagt € 10,00.

André de Jager (1964) studeerde achtereenvolgens bij Jan J. van den Berg in de Nieuwe Kerk te Delft (literatuur), bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur).

In mei 1998 volgde André de Jager een masterclass interpretatie en registratie bij de Parijse organist Jean Guillou.
André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976, II/P/23) in de Bethlehemkerk te Papendrecht. Naast veel koor- en instrumentale muziek behoren tot zijn belangrijkste composities: 5 orgelsymfonieën, 2 kantates en een requiem.                                                    
In totaal zijn er van André meer dan zestig CD's en DVS's verschenen De improvisatie-CD in de Augustijnenkerk neemt in die reeks een wel heel bijzondere plaats in, vanwege het feit dat slechts een keer eerder van dit orgel een CD en dan in een zeer beperkte oplage verscheen.
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek werd André de Jager in april 2007 onderscheiden door de Société Académique "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs.

Bovengenoemd concert begint om 14.30 uur en is vrij toegankelijk.(vrije gift na afloop)
Van harte aanbevolen.


Logo