Overlijden Dhr. Arij Boogerman

Met groot verdriet heeft het bestuur van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht kennisgenomen van het overlijden van hun zeer gewaardeerde voorzitter, de heer

Arij Boogerman

Voor het goede werk dat hij vele jaren in het belang van de stichting heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid en respect herdenken.

De Heere vertrooste zijn vrouw en verdere familie.

Het bestuur Stichting Behoud Augustijnenkerk.

Logo