Artikel over de restauratie van de Augustijnenkerk 1994-1996 geplaatst

In de archieven vonden wij het interessante artikel van dhr. A. Nelemans over de restauratie van de Augustijnenkerk in de jaren 1994-1996.

Ook zijn documeten geplaatst die betrekking hebben op de graven en grafzerken die eveneens zorgvuldig gerestaureerd werden.

Logo