Uitnodiging vrijwilligers openstelling Augustijnenkerk

Bij deze de uitnodiging om zaterdagmorgen 26 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Augustijnenkerk aanwezig te zijn voor de zogenoemde vrijwilligersbijeenkomst die we elk jaar houden bij de aanvang van het seizoen.

Bedoeling is elkaar te ontmoeten, met nieuwe vrijwilligers kennis te maken en de instructies voor het reilen en zeilen op de zaterdagen te ontvangen. En natuurlijk Is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aan de nieuwe vrijwilligers zal worden uitgereikt “de gids voor de gidsen” waarin uitgebreide informatie over het kerkgebouw, handig als informatie voor ontvangst en rondleiding van bezoekers.

Onderdeel van het programma zaterdag 26 maart is een verhaal over de kerk en het voormalige Augustijnenklooster, toegelicht met beeld via de beamer. We doen dit in de consistorie.

Alle vrijwilligers en leden van Wijk 2 en 7 zijn van harte welkom, breng zo mogelijk iemand mee. Hoe meer zielen, Hoe meer vreugd.

Namens Evangelisatie-commissie en Stichting Behoud Augustijnenkerk,

A.Boogerman

Logo