Restauratie stadswapens

In de Augustijnenkerk zijn twee waardevolle stadswapens van Dordrecht aanwezig. Op de Magistraatsbank staat een stadswapen uit 1775. Deze verkeert in een slechte staat en is aan een restauratie toe. Het tweede stadswapen staat boven op de middentoren van het Maarschalkerweerd-orgel en is uit het jaar 1776. Het stadswapen is afkomstig van het voormalige orgel. De schenker van het huidige orgel Dr. J.J. Stronck noemde in 1898 als één van de voorwaarden dat het wapen op het nieuwe orgel geplaatst zou worden.

Dit stadswapen verkeert in een zeer slechte staat, en moet om die reden gerestaureerd worden. Sinds de recente orgelrestauratie was dit bekend, maar er werd nog gezocht naar financiële middelen om dit te laten uitvoeren.

De Stichting Behoud Augustijnenkerk en de kerkrentmeesters zijn erg dankbaar dat ze werden verrast door een schenking om dit mogelijk te maken. Dhr. A. de Boon heeft aan de Stichting Behoud Augustijnenkerk een bedrag geschonken om de restauratiekosten te kunnen voldoen.

Inmiddels zijn beide stadwapens gedemonteerd en vervoerd naar De Jongh Schildersbedrijf B.V. in Waardenburg. Dit is een door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg gecertificeerd bedrijf.

Fotogalerij

Informatie dhr. H.A. van Duinen

Stadswapens herman van duinen

Logo