Open Monumenten- en Orgeldag 2015

orgeldag
Op zaterdag 12 september a.s., de zaterdag van Open Monumentendag, wordt opnieuw de Nationale Orgeldag in ons land gehouden. In veel kerken zullen organisten en orgelcommissies hun orgels tonen, demonstreren en laten klinken...
Om 14:30 vindt het slotconcert plaats en om 20:00 hebben we een bijzonder concert!
Uiteraard bent u van harte welkom op de orgeltribune!
 
Doelstelling van deze dag is niet alleen orgelliefhebbers, maar juist ook de 'toevallige passanten' op een andere dan gebruikelijke wijze kennis te laten maken met het orgel als veelzijdig cultureel en ambachtelijk muziekinstrument. 
In het kader van de Nationale Orgeldag wordt in onze Augustijnenkerk deze dag ook het orgel gedemonstreerd en bespeeld. Vanaf 10:00 uur is de kerk geopend en zullen begeleiders een toelichting geven op het orgel en het orgel regelmatig bespelen. 

Zoals gebruikelijk bestaat er ook voor de orgelliefhebbers de mogelijkheid zelf het orgel onder deskundige begeleiding te bezoeken en te bespelen.
Van harte welkom om de Nationale Orgeldag hier met ons mee te vieren.

Slotconcert

Om 14:30 uur zal een slotconcert worden verzorgd door de hoofdorganist, André Keijzer.

Concertprogramma

Avondconcert

Om 20:00 hebben wij nog een bijzonder concert: het Kleinkoor Concertino o.l.v. Martin Zonnenberg / Jeugdselectiekoor o.l.v. Bert Noteboom, Dick Sanderman orgel.
Een concert "In Engelse stijl".

Meer informatie over dit concert
 

Spelregels m.b.t. het bespelen van het orgel in de Augustijnenkerk

Logo