Tweeledige Schweitzer-themadag in Dordrecht

a schweitzer portret 200

Iedereen welkom op 26 september in het Albert Schweitzerziekenhuis Dordrecht en Augustijnenkerk

Een boeiend tweeluik over arts en organist Albert Schweitzer

Een tweeluik over Albert Schweitzer: als arts en als organist. Dat is door alle belangstellenden bij te wonen in Dordrecht, op zaterdag 26 september. Speciale gast bij beide onderdelen is Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk in Utrecht, die recent de cd 'In 't spoor van Schweitzer' uitbracht.

Het tweedelige programma wordt georganiseerd door Stichting Behoud Augustijnenkerk en het Albert Schweitzer ziekenhuis, op initiatief van Gerrit Christiaan de Gier, organist van de Jacobikerk te Utrecht, en verder in nauwe samenwerking met het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). De Augustijnenkerk en het ziekenhuis (locatie Dordwijk) zijn ook de twee locaties waar de gecombineerde lezingen en muziekuitvoeringen (ná elkaar) plaatsvinden...

Programma

Nobelprijs

Van 11.00 tot 12.45 uur staat de arts Albert Schweitzer centraal in het auditorium van het ziekenhuis. Tijdens drie korte lezingen door artsen met Afrika-ervaring, komen we meer te weten over de markante en veelzijdige zendingsarts Albert Schweitzer, die in 1913 midden in het oerwoud van het huidige Gabon een ziekenhuis stichtte. Met zijn 'goede werken' viel hij tijdens zijn leven al zo op, dat hij in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Met het geldbedrag stichtte hij een lepradorp. Zijn ziekenhuis bestaat, nu 50 jaar na zijn dood, nog steeds.

Symboliek

Wat bracht Schweitzer ertoe om op latere leeftijd een zeker bestaan als filosoof-theoloog in Europa los te laten, en zich te wijden aan de geneeskunde in een onbekende, onherbergzame omgeving? Hoe heeft hij de tropengeneeskunde van vandaag mede beïnvloed? Welke symboliek belichaamt hij voor artsen van nu? Frans Hiddema (voormalig bestuurder van het Oogziekenhuis en voorzitter van het NASF) en Hens Burger (oud-chirurg van het Albert Schweitzer ziekenhuis en 'Afrikaganger') gaan op die vragen in. Van de derde spreker staat de naam nog niet vast.

a schweitzer op orgel 520

Orgelconcert

De bijdragen van de sprekers worden afgewisseld door orgelspel van Gerrit Christiaan de Gier op het orgel in het auditorium. Hij zal tussendoor kort toelichten wat de betekenis van Schweitzer was op een heel ander vlak: de orgelmuziek. Veel uitgebreider doet De Gier dat 's middags van 14.30 tot 16.00 uur in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216. Het is één van de concerten die De Gier deze zomer in het land geeft als onderdeel van een reeks rond zijn Schweitzer-cd.

Bach-fan

Schweitzer, die van kinds af aan het orgel bespeelde, was een Bach-fan met gevoel voor kwaliteitsmuziek. Hij gaf een heel eigen interpretatie aan Bach, rustig, op het langzame af maar met aandacht en doorleefd. Ook Mendelssohn en Franck bracht hij graag ten gehore. Vanuit Afrika ondernam Schweitzer diverse tournees door Europa om met orgelspel geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis.

Stoel

De Gier is altijd geïntrigeerd geweest door de veelzijdigheid van Schweitzer en door het offer dat hij bracht toen hij, vanuit zijn geloof in 'Eerbied voor het Leven', naar Afrika vertrok. Tussen de muziek en informatie van De Gier door, zijn het in de kerk nu juist de artsen die korte intermezzo's houden over de arts Schweitzer. Zowel in het ziekenhuis als in de kerk is het NASF aanwezig met een informatiestand over de doelen die het NASF steunt in Afrika en over Schweitzer. Ook de originele stoel waar Schweitzer zelf in Gabon op gezeten heeft, is op beide locaties te bezichtigen.

De toegang is vrij voor alle belangstellenden! Het NASF houdt een vrijblijvende inzameling voor één van zijn concrete doelen. Vrije gift voor de Stichting Behoud Augustijnenkerk is ook zeer welkom!

Logo