Koning Willem-Alexander te gast

koning-in-de-augustijnenkerk
In het kader van de opening van de expositie "Willem II Kunstkoning" van het Dordrechts Museum was Koning Willem-Alexander te gast in de Augustijnenkerk. De koning werd welkom geheten door koster Henry Vink, de Dordtse burgemeester Arno Brok, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en directeur Peter Schoon van het Dordrechts Museum. Door het overhandigen van de catalogus van de tentoonstelling aan Koning Willem-Alexander werd de tentoonstelling officiëel geopend.
Van deze gelegenheid zijn door diverse mensen foto's genomen die zij bereidwillig afstonden ter publicatie (waarvoor hartelijk dank!).
 
Logo