Cees Fasseur spreker 22e Johan de Witt-lezing 3 oktober 2013

apch In het najaar starten de festiviteiten rondom de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De Johan de Wittlezing sluit dit jaar thematisch aan bij de viering en Cees Fasseur, historicus en emeritus hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Leiden, zal de 22e lezing geven op 3 oktober in de Augustijnenkerk te Dordrecht. De titel van de lezing luidt: Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. Beschouwingen over het natiebesef in Nederland...
Cees Fasseur (1938) is rechtsgeleerde, historicus en biograaf van koningin Wilhelmina. Hij schreef onder meer Wilhelmina, De jonge koningin en Wilhelmina, Krijgshaftig in een vormeloze jas. Daarnaast schreef hij Juliana en Bernard, Het verhaal van een huwelijk. Cees Fasseur is tevens auteur van het boek De Gekroonde Republiek. De lezing is op 3 oktober 2013 in de Augustijnenkerk te Dordrecht en start om 20.15 uur. De toegang is gratis.
In De Gekroonde Republiek beschrijft Cees Fasseur niet alleen de geschiedenis van de Nederlandse monarchie maar gaat hij ook in op de vermeende macht van de monarch, en de volgens hem onzinnige discussie over het ceremoniele koningschap. Volgens Fasseur is een onpartijdige koning verre te prefereren boven een partijdige president.
 
Sinds 1990 organiseert de stichting Dordtse Academie de Johan de Wittlezing, een eerbetoon aan Dordtenaar en raadpensionaris Johan de Witt. Met de lezing wil de stichting een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over fundamentele en/of actuele vraagstukken op het vlak van onder meer cultuur, geschiedenis, politiek, bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. De lezing is een initiatief uit 1990 van toenmalig bestuurslid en hoofdredacteur van het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad Bert Poll.

Logo