Voorgevel Augustijnenkerk

Welkom op de website van de Augustijnenkerk Dordrecht

Ingeklemd tussen de historische bebouwing staat aan de Voorstraat in Dordrecht de middeleeuwse Augustijnenkerk.
Door velen die Dordrecht bezoeken of hier wonen wordt de kerk over het hoofd gezien... Onterecht!
De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Dit klooster is van grote betekenis geweest voor de burgerlijke en godsdienstige geschiedenis van de oudste stad van Holland en de Republiek der Verenigde Nederlanden.
In de Augustijnenkerk werd op zondag 17 juli 1572 de eerste hervormde kerkdienst belegd en is  sindsdien in gebruik als bedehuis van de Hervormde Gemeente.
 
De kerk is van april tot en met oktober elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 open; ook op de kerstmarkt-zaterdag in december.
Op deze zaterdagen zijn er om 14:00 concerten; meer informatie hierover vindt u in de activiteiten agenda.

Bereikbaarheid

Informatie over de ligging, bereikbaarheid en parkeren.
Nieuw parkeerterrein "Steegoversloot"  nabij de kerk

Lees meer

Openstelling

Bezoek de Augustijnenkerk!
Elke zaterdag (seizoen) en op verzoek.

Lees meer

Verhuur

U kunt de Augustijnenkerk huren!
Voor concerten, presentaties, opnames...

Lees meer

Op het nieuws...

Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Benefietconcert t.g.v. het Maarschalkerweerd-orgel door Gerben Mourik

Op 30 mei om 20:00 uur zal de bekende improvisator Gerben Mourik improviseren over psalmen die door het publiek ter plekke kunnen worden opgegeven.

Hij presenteert ook zijn nieuwe dubbel-cd "Psalmen". Deze werd recent opgenomen in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht. Na afloop is er gelegenheid om met Gerben van gedachten te wisselen en is de nieuwe dubbel-cd verkrijgbaar voor een speciale introductieprijs.

De toegang tot deze avond is gratis. Er is een collecte ten behoeve van het komende groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel. De kerk is open om 19:30.

Zie ook de concertagenda

Lees meer


Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk zal in 2019 groot onderhoud ondergaan.

Het door velen aangeduid als een mooi en uniek instrument, is in 1899 geplaatst door de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht. Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Al langere tijd is het nodig om bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.

Deze herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, zijn noodzakelijk voor het behoud van het monumentale instrument. De te herstellen onderdelen verkeren in een constructief slechte toestand en het herstel is nodig om andere in slechte staat verkerende onderdelen te kunnen herstellen c.q. vervangen. De werkzaamheden zijn passend bij de aard en karakteristieken van het Maarschalkerweerd-orgel, en zullen worden uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers uit Soest onder advies van Jos Laus.

Lees meer


Video Leendert Verduijn

Video Leendert Verduijn

Op 14 oktober 2017 trad Leendert Verduijn op in het zaterdagmiddag-concert. Tijdens de voorbereiding nam hij een video op waarin hij de Fantasie en Fuga c-moll (J.S. Bach | BWV 537) speelt. Met welwillende toestemming van Leendert kunnen we u mee laten genieten van zijn spel op ons fraaie Maarschalkerweerd-orgel!

Kijk op de nieuwe Youtube-pagina voor meer video's van het Maarschalkerweerd-orgel!

Lees meer


Zelf orgelspelen

Zelf orgelspelen

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk is een verborgen parel die zelfs de cd-box "Verborgen parels van Michaël Maarschalkerweerd" niet gehaald heeft... Gelukkig hebben wij zelf een cd opgenomen!

Orgelspeelavonden

Om het orgel meer bekendheid te geven en fondsen te werven voor de aanstaande restauratie organiseert de Stichting Behoud Augustijnenkerk orgelspeelavonden.

Lees meer

Geen land ter wereld telt meer orgels per vierkante kilometer dan Nederland. Zeer complexe instrumenten met veelsoortige onderdelen en materialen. Het samenspel van houten en metalen orgelpijpen, de klavieren, het mechaniek, de windladen, de orgelkas en de windvoorziening geeft elk orgel een eigen en unieke klank. Om die klank te behouden, zijn soms uitgebreide herstelwerkzaamheden nodig. Voor het historische Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk is het binnenkort weer zo ver.

Het orgel uit 1899 wordt omschreven als ‘groots van klank’, mede door de uitstekende akoestiek in de Augustijnenkerk. Om dit delicate evenwicht tussen orgel en omgeving te behouden, is omzichtigheid vereist bij de herstelwerkzaamheden. De ingreep wordt beperkt tot ‘zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk’. Vereist is dat de ingreep degelijk uitgevoerd wordt, om de volgende ingreep zo lang mogelijk uit te kunnen stellen. De belangrijkste herstelwerkzaamheden aan het orgel zijn:
• Windvoorziening en winddistributie; het leer vervangen van de stuurbalgjes.
• De windladen controleren op lekkages.
• Het interieur van de speeltafel reinigen en controleren op storingen.
• Speel- en registermechanieken; het vervangen van de relaismembranen.
• Herstel van het pijpwerk; lekkages in de houten pijpen, oxidatie van de koppen van de tongwerken en de door corrosie aangetaste voeten van het overig pijpwerk.
Orgelpijpen zijn van hout of metaal, en in het laatste geval meestal van een legering van lood en tin. Metalen pijpen lijken robuust, maar zijn in feite heel kwetsbaar. Los van de gevoeligheid voor deuken en mechanische vervorming zijn er bepaalde chemische processen, zoals oxidatie, die terugkerende schade veroorzaken.

Orgelfonds

Met de herstelwerkzaamheden zijn forse bedragen gemoeid. De kosten zijn begroot op €42.180. Voor dit bedrag is subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels is de subsidie toegekend, waardoor de kosten voor vijftig procent gedekt worden. De overige kosten, ruim € 21.000, moeten uit eigen middelen worden gefinancierd. Om geld te verwerven is er een orgelfonds opgericht; dit fonds is ondergebracht bij de Stichting Behoud Augustijnenkerk. Om het orgelfonds en het orgel onder de aandacht te brengen, is het idee ontstaan voor het maken van een cd.
 
André Keijzer (hoofdorganist van de Augustijnenkerk), Han Leentvaar (opname en productie) en Adriaan Arkeraats (vormgeving) waren enthousiast en hebben belangeloos aan dit initiatief meegewerkt. Hierdoor kan een zo groot mogelijk deel van de opbrengst naar het orgelfonds gaan met als doel het bijzondere Maarschalkerweerd-orgel te behouden. De cd werd gepresenteerd op de Nationale Orgeldag 2016.

Verkrijgbaarheid

De cd is voor € 15,- verkrijgbaar:
  • In de Augustijnenkerk tijdens de zaterdagopenstelling (alleen in het seizoen).
  • Bij de Christelijke Boek- en cadeauwinkel "Present", Voorstraat 414, Dordrecht
  • Bij Johan Mastenbroek, Burgemeester Beelaertspark 34, Dordrecht (graag vooraf melden, 06 3168 8648)
  • Bij Han Leentvaar. Eddingtonweg 18, Dordrecht (graag vooraf melden, 06 1440 3051)

Thuisbezorgd

Giften

Naast de mogelijkheid om de cd’s te kopen zijn ook giften voor het orgel hartelijk welkom. Het rekeningnummer hiervoor is IBAN NL28 INGB 0007 2275 68, t.n.v. Stichting Behoud Augustijnenkerk, Dordrecht onder vermelding van ‘Orgelfonds’.
(De Stichting beschikt over de ANBI-status, waaraan is toegevoegd dat het om een culturele instelling gaat. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting.)
Mede namens de Stichting Behoud Augustijnenkerk,
Johan Mastenbroek,
Kerkrentmeester Augustijnenkerk

DIRECT NAAR

Logo