Ringleiding

In de kerk is een ringleiding t.b.v. slechthorenden aanwezig.
Als u gebruik wilt maken van de ringleiding dan adviseren wij u om in een groen gearceerd gedeelte te gaan zitten.
Buiten de groen gearceerde gedeelten is de ontvangst slecht of is er helemaal geen ontvangst.

Bekijk of download de plattegrond ringleiding (PDF bestand)

Logo