Oud probleem, nieuwe zakken: collectezakken vernieuwd

Als het erom gaat om de kerk in zijn huidige vorm te behouden, wordt vaak gedacht aan het grote gebaar. Toch zijn het juist de details waarin het verschil is te maken, ook door gemeenteleden. Zo bewijst de vernieuwing van de collectezakken in de Augustijnenkerk.


Bij het onderhoud van een kerk, zeker een historische, komen zaken kijken waar de leek niet direct aan zal denken.
Zaken als slijtage aan kerkbanken, de rieten zittingen van stoelen en zo kan Gert de Boon nog een hele lijst opnoemen aan specialistisch onderhoud. Waar hij zich de laatste tijd over gebogen heeft, als penningmeester van het College van Gecommitteerden, is het onderhoud aan historische collectezakken.
Het College van Gecommitteerden bestaat uit gewone gemeenteleden van Dordtse kerken, die zich vrijwillig inzetten als collectant in verschillende aangesloten wijkgemeenten. De leden van het college collecteren al sinds 1813 in de verschillende Dordtse kerken. Het college is daarmee een van de oudste kerkelijke vrijwilligersorganisaties in Dordrecht.

Ook het materiaal waar de leden van het college mee werken, heeft vaak een rijke historie. “Het was op zijn minst twintig jaar geleden dat de collectezakken waren vervangen in de Augustijnenkerk.” Door meer dan wekelijks gebruik in de zondagse diensten, concerten en evenementen voor goede doelen, is daarbij de nodige schade ontstaan. Een fluwelen zak kan namelijk heel wat schade ondervinden van ogenschijnlijk simpele handelingen als het leeggooien in een verzamelzak door de collectant en het contact met de vingernagels van gevers.
De collectanten waren bezorgd over hoe lang de collectezakken nog zouden meegaan. “We werken graag met goed gereedschap.” Vandaar dat ze het probleem zelf besloten aan te pakken. “Vijf jaar geleden, bij ons tweehonderdjarig bestaan, hebben we als jubileumproject een collectezakkenrek aan de Grote Kerk geschonken. In onze ervaring beviel dat bijzonder goed.”

Na overleg met het college van kerkrentmeesters, besloot het college daarom ook deze renovatie op zich te nemen. Daarvoor werd uiteindelijk een originele uitvoering gekozen. “Na enig googlen, stuitten we op de Elim-gemeente uit Sliedrecht. Deze gemeente maakt op bestelling collectezakken en ander kerkmateriaal. Van de opbrengsten gaat vijftig procent naar de projecten van deze gemeente en vijftig procent naar Open Doors.” De vrijwilligers van de Elim-gemeente maakten op verzoek een nieuwe, fluwelen zak, met een stevige satijnen binnenvoering, om nieuwe slijtage te voorkomen. Tevens zorgde De Boon voor een ontwerp met een nieuwer, beter passend lettertype en werden de zakken wat langer, zodat ze beter aansloten in het eerder vernieuwde zakkenrek. De strakker vormgegeven collectezakken werden op een verrassende manier aangeboden in de Augustijnenkerk. “We hebben de zakken gewoon in de kerk gehangen voor de zondagse dienst. Tijdens die dienst werd één van de kerkrentmeesters er door zijn zesjarige dochtertje op gewezen dat de zakken waren veranderd.”

Achteraf is De Boon bijzonder trots op het resultaat waarvoor zijn college zich heeft kunnen inzetten. Dat is echter niet de belangrijkste reden dat het de publiciteit zoekt. Vooral de manier waarop dit project aangepakt is, kan een inspiratie zijn voor andere gemeenteleden, denkt De Boon. “Er is van alles aan vervanging toe in de kerk, maar veel gemeenteleden hebben geen idee hoeveel zij hierin kunnen helpen. Dit soort onderhoud behoort eigenlijk tot de kerkrentmeesterlijkelijke taken, maar het college van kerkrentmeesters kan dit niet alleen. Ze is er enorm bij geholpen als we als gemeenteleden de wijkkas bijhouden, maar ook verder kijken of er niet iets is waarin we een klein stukje kunnen helpen voor de kerk.” Ook wil hij bij de ingebruikname van de nieuwe zakken nog de raad geven: wees zuinig op het materiaal in de kerk. “In het verleden heeft zuinigheid de kerk gebouwd, die is ook nodig om hem te laten blijven bestaan.”

 
Uit: Kerk op Dordt editie 16-11-2018
Tekst: Ruud van der Klooster (met correcties van dhr. G. de Boon)
Logo