Geschiedenis van de kerk

Ingeklemd tussen de historische bebouwing staat aan de Voorstraat in Dordrecht de middeleeuwse Augustijnenkerk. De oude voorgevel is in 1773 vervangen door een gevel in neoclassicistische stijl: twee grote deuren met daarboven rondboogramen onder een driehoekig tympaan. Twee grote lantaarns op smeedijzeren steunen sieren de gevel.
 
De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Het Augustijnenklooster werd gebouwd op grond, geschonken door graaf Floris V. In opdracht van de paus moesten de augustijnen prediken in de landstaal. De prediking was zo in trek bij de Dordtse bevolking, dat rond 1450 besloten werd de kloosterkerk uit te breiden met een tweede beuk. Ook werden toen drie kapellen aan de kerk gebouwd, namelijk: de Van Beverenkapel, de Van Drenckwaertkapel (een dubbele kapel) en de Schrijverskapel.
 

Prior Hendrik van Zutphen
In 1516 werd Hendrik van Zutphen tot prior van het augustijnenklooster benoemd. Na zijn Dordtse periode (1516-1519) heeft Van Zutphen zijn theologiestudie afgerond bij onder meer dr. Maarten Luther te Wittenberg, waarna hij de geschiedenis is ingegaan als de reformator van Bremen. In 1524 onderging hij de marteldood in Heide (Noord-Duitsland).
 
Op zondag 27 juli 1572 werd in de Augustijnenkerk de eerste hervormde kerkdienst belegd, terwijl in diezelfde maand (19 t/m 23 juli) in de refter (eetzaal) van het klooster de eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond onder leiding van Marnix, heer van Sint Aldegonde. Ook vond hier in 1574 de eerste provinciale synode van de protestantse (hervormde) kerk plaats. Het augustijnenklooster is van grote betekenis geweest voor de burgerlijke en godsdienstige geschiedenis van de oudste stad van Holland en de Republiek der Verenigde Nederlanden. De refter (sinds 1972 Statenzaal genoemd) wordt wel de kraamkamer van Nederland genoemd.
AugustinusIn de kerk liggen naar schatting 8.000 mensen begraven, onder wie de wereldberoemde landschapschilder Aelbert Cuyp (1620-1691).
Na de restauratie van de kerk (1994-1996) is het gebruik voor muziekuitvoeringen toe­genomen. Door de weer blootgelegde zerkenvloer beschikt de kerk over een ideale akoestiek voor koor- en orgelconcerten.
Voor alles is en blijft de Augustijnenkerk het bedehuis van de Hervormde Gemeente, die echter ook alle gelegenheid biedt om kennis te nemen van de historie en de schoonheid van dit historische kerkgebouw. Een monument, dat het meer dan waard is in stand te houden.
Kerk gezien vanaf zijde Statenschool
Logo