De luidklok van de Augustijnenkerk

In het torentje op de nok van het dak van de Augustijnenkerk hing eertijds een luidklok met de naam Joris, afkomstig uit de Grote Kerk.

Op de klok stond een randschrift in het Latijn:
  • CVM TINNIAM AB ALTO AGITE CHRISTICOLAE IAM SEGNES RVMPITE MORAS AD TEMPLVM PROPERATE DEI GEORGIVS VOCOR – PER ME GEORGIVM WAGENENS ANNO DEI MCCCCCXIX,
dat is:
  • WANNEER IK UIT DE HOOGTE GELUID GEEF, WELAAN, MAAKT U OP GIJ TRAGE DIENAARS VAN DE GEZALFDE EN SPOEDT U NAAR GODS HUIS. IK WORD JORIS GENOEMD. DOOR MIJ JORIS WAGENENS IN HET JAAR DES HEEREN 1519.
De klok werd onderhouden door de koster. In een handschrift uit 1596 staat te lezen:
Noch betaelt Evert Pietersz. coster ten Augustijnenkerck ....  aen oly daer men de clock mede smeert.
In de loop van de zeventiende eeuw was deze klok gebarsten en werd door de kerkenraad en de burgemeester besloten een nieuwe klok te bestellen. Zolang deze klok niet gegoten was, moest in de weeck de klock boven de Ijzerenwaech of Engelsche Kerk (in de Wijnstraat) geluid worden.
In 1673 werd de nieuwe klok geplaatst, gegoten door de beroemde Amsterdamse klokkengieter Pieter Hemony (1619-1680).
Op de klok staat eveneens een randschrift in het Latijn:
  • TEMPORIS EXTREMI TUM MEMOR ESTO TUI, PETRUS HEMONY ME FECIT AMSTELODAMI. AO 1673.
dat is:
  • WEES NU GEDACHTIG AAN UW LAATSTE UUR. PETRUS HEMONY HEEFT MIJ GEMAAKT, AMSTERDAM, ANNO 1673.
De klok heeft fraaie sierranden, bestaande uit bloemen, druiventrossen en vogels.
Tot op de dag van vandaag wordt de luidklok met de hand bediend en roept de bevolking op, de kerkdiensten bij te wonen.
 
luidklok
 
Tekst: Herman A. van Duinen
Foto's: Drs. Bart van Buitenen
Logo