Historie

Geschiedenis van de kerk

Geschiedenis van de kerk

Ingeklemd tussen de historische bebouwing staat aan de Voorstraat in Dordrecht de middeleeuwse Augustijnenkerk. De oude voorgevel is in 1773 vervangen door een gevel in neoclassicistische stijl: twee grote deuren met daarboven rondboogramen onder een driehoekig tympaan. Twee grote lantaarns op smeedijzeren steunen sieren de gevel.
 
De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Het Augustijnenklooster werd gebouwd op grond, geschonken door graaf Floris V. In opdracht van de paus moesten de augustijnen prediken in de landstaal. De prediking was zo in trek bij de Dordtse bevolking, dat rond 1450 besloten werd de kloosterkerk uit te breiden met een tweede beuk. Ook werden toen drie kapellen aan de kerk gebouwd, namelijk: de Van Beverenkapel, de Van Drenckwaertkapel (een dubbele kapel) en de Schrijverskapel.

Lees meer


Oud probleem, nieuwe zakken: collectezakken vernieuwd

Oud probleem, nieuwe zakken: collectezakken vernieuwd

Als het erom gaat om de kerk in zijn huidige vorm te behouden, wordt vaak gedacht aan het grote gebaar. Toch zijn het juist de details waarin het verschil is te maken, ook door gemeenteleden. Zo bewijst de vernieuwing van de collectezakken in de Augustijnenkerk.

Lees meer


De luidklok van de Augustijnenkerk

De luidklok van de Augustijnenkerk

In het torentje op de nok van het dak van de Augustijnenkerk hing eertijds een luidklok met de naam Joris, afkomstig uit de Grote Kerk.

Lees meer


De grafstenen en grafmonumenten van de Augustijnenkerk

De grafstenen en grafmonumenten van de Augustijnenkerk

Reeds in de middeleeuwen lieten Dordtse burgers zich in één van de kloosterkerken begraven. In de Augustijnenkerk liggen nog zo'n 200 grafzerken die tijdens de restauratie van de kerk in 1994 tevoorschijn kwamen bij het verwijderen van de houten vloer. 

Lees meer


Altaarstuk Augustijnenkerk

Altaarstuk Augustijnenkerk

Een indrukwekkend drieluik van de schilder Maerten van Heemskerck (1498-1574), geschilderd in opdracht van de Dordtse schout Jan van Drenckwaert (overl. 1549).
Het drieluik, met als hoofdthema Ecce Homo (zie de Mens), stond van 1544-1572 opgesteld in de Van Drenckwaertkapel van de Dordtse Augustijnenkerk.

Lees meer


Romaans doopvont in de Augustijnenkerk

Romaans doopvont in de Augustijnenkerk

De kuip van de roodzandstenen doopvont dateert uit de romaanse periode (12e-13e eeuw). De voet is nieuw. De herkomst is niet bekend. Een mogelijkheid is dat de doopvont afkomstig is uit een parochiekerk van één van de verdronken dorpen tijdens de Sint Elisabethsvloed van 1421.

Lees meer


Bouwfases van de Augustijnenkerk

Bouwfases van de Augustijnenkerk

Oorspronkelijk gebouwd in 1293, verbouwd rond 1450, waarbij de kerk uitgebreid werd met een zijbeuk. De voorgevel, in Waterstaat stijl, is uit 1773. Tussen 1994 en 1996 is de kerk gerestaureerd.

Lees meer

Logo