Privacy

Privacybeleid Stichting Behoud Augustijnenkerk

De Stichting behoud Augustijnenkerk te Dordrecht (hierna te noemen "de stichting") respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de stichting.

Delen met derden

De stichting zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een contactverzoek met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens

De stichting kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan de stichting verstrekt.
Bij de stichting kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je naam
  • Je e-mailadres

De stichting verwerkt deze persoonsgegevens om per e-mail contact met je te kunnen opnemen.

De stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar de webmaster van deze site (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De stichting reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de webmaster van deze site (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd waarbij gebruik gemaakt wordt van het https-protocol omdat de stichting gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar de stichting, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
De stichting gebruikt tijdens de duur van de sessie alleen essentiële cookies. Hierdoor is het niet nodig jou hiervoor toestemming te vragen.

Google diensten

Er wordt GEEN gebruikt gemaakt van Google Analytics of andere Google diensten.

Disclaimer

De stichting is gerechtigd de inhoud van haar privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.augustijnenkerk.nl is de website van de Stichting Behoud Augustijnenkerk te Dordrecht.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 41121536.
Kijk voor alle contactinformatie op onze contactpagina

Privacy

Logo