Bestuursleden van de Stichting Behoud Augustijnenkerk

 • A. Boogerman
  Voorzitter Stichting Behoud Augustijnenkerk
 • B. Tuinier
  Penningmeester
 • J. Kapaan
  Contactpersoon Werkgroep Muziek en Zaterdagopenstelling
 • N.T. de Gier
  Contactpersoon Werkgroep Zaterdagsopenstelling
 • J.W. Krowinkel
  Gebouw en onderhoud
 • J. Leentvaar
  Beheerder website en coördinator orgelspeelavonden
 • Logo