Colofon en Disclaimer

Algemeen

Stichting Behoud Augustijnenkerk, hierna te noemen Stichting, verleent u hierbij toegang tot www.augustijnenkerk.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting en derden zijn aangeleverd. De Stichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Stichting.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Stichting. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Dank aan o.a.

  • Herman A. van Duinen (voor het gebruik van diverse artikelen van zijn hand)
  • Drs. Bart van Buitenen (voor het gebruik van zijn fotomateriaal)
  • Han Leentvaar (ontwerp, hosting en onderhoud)
Wij streven ernaar deze site zo actueel mogelijk te houden. Wilt u reageren?
 
Logo