Lisa Hinfelaar, sopraan en Bart van Buitenen, orgel

Van 16 september 2017 16:00 tot 16 september 2017 16:45
Categorieën: Inloopconcert
Labels: orgelconcert
Hits: 779

 Programma

 
 1. Prélude, choral et fugue Behoed uw kerk - Jaap Dragt (1930-2003)
 2. Drie Gezelle-liederen - Joseph Ryelandt (1870-1965)
  1. Weemoed opus 38/5
  2. ‘k En hore u nog niet opus 46/1
  3. De hoornen opus 38/4
 3. Allegretto - August de Boeck (1865-1937)
 4. Geistliches Lied Wenn Ich Ihn nur habe - Alphons Diepenbrock (1862-1921)
 5. Prélude pastoral - Cor Kint (1890-1944)
 6. Uit 24 Paasliederen: - Adriaan C. Schuurman (1904-1998)
  1. Nabetrachting
  2. Staakt uw rouwen Magdalene
 7. Preludium, Intermezzo en Thema met variaties opus 8 - Herman Strategier (1912-1988)

Liedteksten

Weemoed - Guido Gezelle (1830-1899)

Mijn hert is als een blomgewas dat, opengaand of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt, of kwijnt en pijnt en hangt gebroken!
Mijn hert gelijkt het jeugdig groen, dat asemt in de dauw des morgens;
maar zwakt, des avonds, moe geleefd, vol stof, vol weemoeds en vol zorgens!
Mijn hert is als een vrucht, die wast en rijp wordt, in de schaûw verholen,
aleer de hand des najaars heeft, te vroeg eilaas, den boom bestolen!
Mijn hert gelijkt de sterre, die verschiet, en aan de hoge wanden
des hemels eene sparke strijkt, die, eer ‘k heraêm, houdt op van branden!
Mijn hert... mijn herte is krank, en broos, en onstandvastig in ‘t verblijden;
maar, als ‘t hem wel gaat éénen stond, ‘t kan dagen lang weêr honger lijden!

‘k En hoore u nog niet - Guido Gezelle

'k En hoore u nog niet, o nachtegale, en de paaschzunne zit in 't oosten;
waar blijft gij zoo lange, of hebt gij misschien vergeten van ons te troosten?
't En zomert, 't is waar, 't en loovert, 't en lijdt geen bladtje nog uit de hagen;
't zit ijs in den wind, 't zit sneeuw in de lucht, 't is stormen, dat 't doet en vlagen.
Toch spreeuwt het en vinkt het luide, overal; de merelaan lacht en tatelt;
het muscht en het meest, het koekoet, in 't hout; het zwaluwt en ’t zwiert en 't swatelt.
Waar blijft hij zoo lang; de nachtegale; en vergeet hij van ons te troosten?
't En zomert nog niet, maar zomeren zal 't: de Paaschzunne zit in 't oosten.

De hoornen - Guido Gezelle

‘k Hoore tuitend' hoornen en de navond is nabij voor mij:
kinderen; blij en blonde, komt, de navond is nabij, komt bij:
zegene u de Alderhoogste, want de navond is nabij, komt bij:
‘k hoore tuitend' hoornen en de navond is nabij, voor mij!

Wenn Ich Ihn nur habe - Friedrich von Hardenberg/Novalis (1772-1801)

Wenn ich Ihn nur habe, wenn Er mein nur ist,
wenn mein Herz bis hin zum Grabe seine Treue nie vergißt:
weiß ich nichts von Leide, fühle nichts als Andacht, Lieb' und Freude.
Wenn ich Ihn nur habe, lass' ich alles gern,
folg' an meinem Wanderstabe treugesinnt nur meinem Herrn;
lasse still die Andern breite, lichte, volle Straßen wandern.
Wenn ich Ihn nur habe, schlaf' ich fröhlich ein,
ewig wird zu süßer Labe, seines Herzens Fluth mir seyn,
die mit sanftem Zwingen alles wird erweichen und durchdringen.
Wenn ich Ihn nur habe, hab' ich auch die Welt;
selig, wie ein Himmelsknabe, der der Jungfrau Schleyer hält;
hingesenkt im Schauen kann mir vor dem Irdischen nicht grauen.
Wo ich Ihn nur habe, ist mein Vaterland;
und es fällt mir jede Gabe wie ein Erbtheil in die Hand;
längst vermißte Brüder find' ich nun in seinen Jüngern wieder.

Nabetrachting - Willem de Merode (1887-1939)

De stuggen hebt Gij mild gemaakt. Maar o, de lieflijkheid der zachten!
Die is zoo zuiver als de vachten van lamren door de zon geblaakt.
De schuwen werden niet verschrikt. En die als bloemen naar U smachten,
hebt Gij, als regen in de nachten, met groote druppelen verkwikt.
Hier zijt Ge als wonderboom gegroeid en daar als telg aan dorre stronken,
aan velen hebt Gij blad geschonken, bij enklen zijt Ge als roos ontbloeid.
Maar allen, die Uw doodsangst dronken, zijt Ge als nieuw leven ingevloeid.

CV Lisa Hinfelaar

lisa hinfelaarLisa Hinfelaar is geboren in Amsterdam, waar ze al van jongs af aan in verschillende koren en cantorijen zong. Naast haar dagelijks werk als fysiotherapeut is ze een actieve zangeres, die als sopraan zowel in koren als solistisch optreedt. Veel ervaring heeft ze in de jaren tachtig opgedaan bij het Hollands Vocaal Ensemble o.l.v. Cees Rotteveel en recent van 1998 - 2017 bij Vocaal Ensemble Tiramisu o.l.v. Niels Kuijers in Rotterdam. De laatste jaren heeft zij les bij Leonore Engelbrecht in Rotterdam. Haar repertoire omvat vooral kerkmuziek uit verschillende periodes. Momenteel werkt ze regelmatig mee aan cantatediensten in Vlaardingen en aan Evensong diensten in de Oude Kerk in Amsterdam. In de Lutherse Andreaskerk te Rotterdam was ze vaak solistisch te horen samen met organist Klaas Veltman. Met organist Jan Blankers zingt ze regelmatig in de Pauluskerk te Rotterdam.

CV Bart van Buitenen

bart van buitenenBart van Buitenen promoveerde in 2013 als musicoloog/orgeldeskundige aan de Universiteit Utrecht en ontving orgelonderricht van Tony Rozendaal, Bas de Vroome en Cor Ardesch. Als organist is hij verbonden aan de evangelisch lutherse, Waalse en hervormde gemeente en de oud-katholieke parochie te Dordrecht. Tijdens zijn studie functioneerde hij regelmatig als plaatsvervangend universiteitsorganist, ook was hij lange tijd organist van de Waalse gemeente te Rotterdam. Als redacteur was Van Buitenen verbonden aan het encyclopedieproject Het historische Orgel in Nederland, een uitgave van het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bijdragen leverde hij voorts aan onder meer de monografie Orgelreform in Nederland, aan het internationale Lexikon der Orgel en aan de jubileumbundel The Haarlem Essays. Voorts is hij werkzaam als onafhankelijk orgeldeskundige en maakt hij deel uit van de orgelraad, onderdeel van de oud-katholieke raad voor de kerkmuziek.

 

 

 


Logo