Voorgevel Augustijnenkerk

Welkom op de website van de Augustijnenkerk Dordrecht

Ingeklemd tussen de historische bebouwing staat aan de Voorstraat in Dordrecht de middeleeuwse Augustijnenkerk.
Door velen die Dordrecht bezoeken of hier wonen wordt de kerk over het hoofd gezien... Onterecht!
De kerk uit 1293/1450 behoorde tot het Augustijnenklooster. Dit klooster is van grote betekenis geweest voor de burgerlijke en godsdienstige geschiedenis van de oudste stad van Holland en de Republiek der Verenigde Nederlanden.
In de Augustijnenkerk werd op zondag 17 juli 1572 de eerste hervormde kerkdienst belegd en is  sindsdien in gebruik als bedehuis van de Hervormde Gemeente.
 
De kerk is van april tot en met oktober elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 open; ook op de kerstmarkt-zaterdag in december.
Op deze zaterdagen zijn er om 14:00 concerten; meer informatie hierover vindt u in de activiteiten agenda.
 
In de tweede helft van 2019 is het Maarschalkerweerd-orgel niet beschikbaar in verband met groot onderhoud. De zaterdagmiddagconcerten zullen dan op een andere manier worden ingevuld. Houd onze agenda in de gaten!

Bereikbaarheid

Informatie over de ligging, bereikbaarheid en parkeren.
Nieuw parkeerterrein "Steegoversloot"  nabij de kerk

Lees meer

Openstelling

Bezoek de Augustijnenkerk!
Elke zaterdag (seizoen) en op verzoek.

Lees meer

Activiteitenagenda

Verhuur

U kunt de Augustijnenkerk huren!
Voor concerten, presentaties, opnames...

Lees meer

Op het nieuws...

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Orgel-onderhoud update augustus 2019

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Lees meer


Stand van zaken orgel-onderhoud

Stand van zaken orgel-onderhoud

Op dit moment (1 augustus 2019) is het groot-onderhoud in volle gang. De speeltafel is ontmateld en het meeste pijpwerk is afgevoerd naar de werkplaats van de Fa. Elbertse.

Voor foto's: klik de "Lees meer" knop.

Lees meer


14 september: Open monumentendag 2019

14 september: Open monumentendag 2019

Welkom in de historische Augustijnenkerk van Dordrecht waar een rijk verleden u verrast! De gehele dag zijn er rondleidingen en kunt u de kerk uitvoerig bekijken.

Vanwege het groot-onderhoud is het monumentale Maarschalkerweerdorgel dit jaar helaas niet bespeelbaar. We hopen het orgel in 2020 in volle glorie te kunnen demonstreren!

Lees meer


Financiële verantwoording en uitgeoefende activiteiten 2018

Activiteiten en baten

In het jaar 2018 bestonden de uitgeoefende activiteiten en derhalve ook de baten uit:

Het werven van (zakelijke) sponsors; we zijn erg blij met twee nieuwe sponsors!
Het werven en verkrijgen van giften, schenkingen en legaten
De organisatie van een kerstconcert op 8 december met het gemengde koor Vox Jubilans uit Waddinxveen
Het verzorgen van rondleidingen
De verkoop van de in 2016 in de Augustijnenkerk opgenomen cd met orgelmuziek
Zaterdagsopenstelling van de Augustijnenkerk van april tot en met oktober en op de zaterdag van de kerstmarkt in december. Tijdens deze openstelling is er een klein winkeltje geopend en wordt er gecollecteerd na afloop van het middagconcert.

Lees meer


Een vleugel voor de Augustijnenkerk

Een vleugel voor de Augustijnenkerk

Sind 30/11/2018 beschikt de Stichting Behoud Augustijnenkerk over een Yamaha G2 vleugel. Deze kan ingezet worden voor verhuur bij concerten en eigen evenementen.

Lees meer

DIRECT NAAR

Logo